Có ai mua đồ của shop này trên shopee chưa ạ cho e xin ý kiến với, không biết có legit không ạ

172770

Có ai mua đồ của shop này trên shopee chưa ạ cho e xin ý kiến với, không biết có legit không ạ


À ra Thế