Có ai sài chai 🌿 Tinh dầu tràm trà này của The Body Shop chưa dạ 🤨🤨 Mình sài chai này cũng chục chai hơn có rồi á 🤣🤣 Một chai n

167933

Có ai sài chai :herb: Tinh dầu tràm trà này của The Body Shop chưa dạ :face_with_raised_eyebrow::face_with_raised_eyebrow:

Mình sài chai này cũng chục chai hơn có rồi á :rofl::rofl: Một chai nhỏ nhỏ xinh xinh thế này có :money_with_wings: Hai chăm dưỡi :money_with_wings: xu à. Mà sài hơn năm rưỡi mới hết, bạn nào ít mụn có khi sài sang năm mới hết luôn ed :relieved::relieved:

:tipping_hand_woman::tipping_hand_woman: Nói túm lại là chai này trị mụn thần thánh lắm nha !!! Tối tối mụn nổi bôi bôi trét trét sáng dậy đỡ sưng, đỡ đỏ. Sức 2-3 ngày gom mụn lại phát một luôn.

Tuôi thì tuôi bị ghiền mùi Tinh dầu tràm trà này. Nên tối nào cũng lấy ra bôi :relieved: có mụn thì bôi lấy bôi để, ko mụn cũng bôi luôn, tại bị ghiền á.


À ra Thế