Có ai từng làm ở Điền Quân media rồi cho e xin miếng rì viu với ạ . Cảm ơn ad duyệt bài!

233881
có ai từng làm ở Điền Quân media rồi cho e xin miếng rì viu với ạ .
Cảm ơn ad duyệt bài !


À ra Thế