Có bạn nào biết ở bình dương có chỗ nào bán khay xốp ươm cây giống này ko chỉ mình chỗ mua với. Thank

223914
Có bạn nào biết ở bình dương có chỗ nào bán khay xốp ươm cây giống này ko chỉ mình chỗ mua với. Thank


À ra Thế