Có đứa nào ct xong mà làm bạn được với nyc ko?

176979
Có đứa nào ct xong mà làm bạn được với nyc ko ??


À ra Thế