Cố lên 20 ❤️❤️❤️THÁI NGUYÊN TRONG CƠN MƯA CHỈ CẦN TRONG TIM CÓ MỘT TRÁI TIM (Quyết thắng) 22:30 Ngày 10/5/2011... Dưới

240785


Cố lên 20 :heart::heart::heart:THÁI NGUYÊN TRONG CƠN MƯA CHỈ CẦN TRONG TIM CÓ MỘT TRÁI TIM (Quyết thắng) 22:30 Ngày 10/5/2011… Dưới cái mưa tầm tã: Các đồng chí tại Chốt Chống Dịch – Tân Long vẫn làm nhiệm vụ. Vì một Thái Nguyên yên bình. Thực sự xúc động. Cố lên 20​:heart:


À ra Thế