Có một chiếc người yêu mà bị gãy chân thì sao :(( Mình buồn vì anh bị gãy chân. Nên mình đã vẽ lên cục bột của anh. Cho đỡ chán

242207
Có một chiếc người yêu mà bị gãy chân thì sao :((
Mình buồn vì anh bị gãy chân. Nên mình đã vẽ lên cục bột của anh. Cho đỡ chán :<
#baolauchiatay


À ra Thế