Có một kiểu người lúc nào cũng thèm phô mai 🤤

244926
Có một kiểu người lúc nào cũng thèm phô mai :drooling_face:

À ra Thế