Có nên quay lại vs nyc 😅

182345
Có nên quay lại vs nyc :sweat_smile:


À ra Thế