Có phải mạng Kim trồng cây không có trái ko cả nhà 😢

241567
Có phải mạng Kim trồng cây không có trái ko cả nhà :cry:À ra Thế