Cơm gà xối mắm tỏi đi ạ Ngon và xinh lắm ạ 🍱🍱🍺🍺

227716
Cơm gà xối mắm tỏi đi ạ
Ngon và xinh lắm ạ :bento::bento::beer::beer:


À ra Thế