Cơm sườn cọng muối sả bì 😋

253389
Cơm sườn cọng muối sả bì :yum:

À ra Thế