Cơm tấm buổi tối, ngon 🤤

Rất đông khách, giá hơi cao nhưng chất lượng khá ổn #an