Còn đâu là một lâm tâm như hiền thục như ngày xưa😞😞😞

222673
Còn đâu là một lâm tâm như hiền thục như ngày xưa​:disappointed::disappointed::disappointed:

À ra Thế