Cua nâu Ireland, bào ngư, tôm hùm Alaska, bạch tuộc