Cũng có cái vui của

211899
Cũng có cái vui của ló :rofl::rofl:
À ra Thế