Cung điện giữa thành phố München. Đi bộ ở đây vào mùa thu mang cho ta cảm giác bình yên đến lạ

214894
Cung điện giữa thành phố München. Đi bộ ở đây vào mùa thu mang cho ta cảm giác bình yên đến lạ.

À ra Thế