Cũng lâu lắm rồi Sapa mới không chìm trong biển sương. Dự là ngày mai sẽ có nắng đấy. Mấy chế đi Sapa thì nhớ mang đồ ấm dầy n

176300
Cũng lâu lắm rồi Sapa mới không chìm trong biển sương.
Dự là ngày mai sẽ có nắng đấy.
Mấy chế đi Sapa thì nhớ mang đồ ấm dầy nhé!!!
À ra Thế