Cũng một lần được tham quan khung cảnh Gần ao có chùa Âng là ngôi chùa Khmer cổ nhất Trà Vinh theo truyền thuyết được xây dựng ...

239505
Cũng một lần được tham quan khung cảnh Gần ao có chùa Âng là ngôi chùa Khmer cổ nhất Trà Vinh theo truyền thuyết được xây dựng vào năm 990 tức cuối thế kỷ 10, độc đáo và hài hoà với cảnh sắc thiên nhiên.
#travinh
#chuaang

À ra Thế