Cuộc đời anh vốn là một đường thẳng... Chính vì gặp được em mà rẽ ngang.. P/s: mùa nào cũng được, tiền nhiều hay ít cũng được,

197789
Cuộc đời anh vốn là một đường thẳng…
Chính vì gặp được em mà rẽ ngang…
P/s: mùa nào cũng được, tiền nhiều hay ít cũng được, chỉ cần đi cùng người ấy. Thì ở đâu cũng trở nên đẹp phải không mọi người?

À ra Thế