Cuối tháng 12 e định đi sapa. Các bác cho e tham khảo nên đi đến các điểm nào và các địa điểm ăn uống ngon mà rẻ nhé!

173902
Cuối tháng 12 e định đi sapa. Các bác cho e tham khảo nên đi đến các điểm nào và các địa điểm ăn uống ngon mà rẻ nhé!!!

À ra Thế