Cuối tuần này mình tính đi Bàu Trắng uống nc dừa vs camp biển gần đấy ngắm Bình Minh, cuối tuần có team nào m xin ghép đi cùng c

202019
Cuối tuần này mình tính đi Bàu Trắng uống nc dừa vs camp biển gần đấy ngắm Bình Minh, cuối tuần có team nào m xin ghép đi cùng cho vui ah…


À ra Thế