Đã ai thử chưa ? Kem Gà Rán ? Ai biêt ở đâu bán k?

203174
Đã ai thử chưa ??? Kem Gà Rán ???
Ai biêt ở đâu bán k ?
À ra Thế