Đà Lạt mùa này có khác gì Hàn Quốc 😃😃😃 Đến cái cây ngọn cỏ cũng đẹp lạ thường🌸🌸🌸 #pắpphoto #chuphinhdalat #GhiềnĐàLạt

Originally published at: https://tetlet.com/?p=169625

Đà Lạt mùa này có khác gì Hàn Quốc :smiley::smiley::smiley:
Đến cái cây ngọn cỏ cũng đẹp lạ thường​:cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom:
#pắpphoto
#chuphinhdalat
#GhiềnĐàLạt
À ra Thế