Đà Lạt mùa này ẩm ương, đỏng đảnh như cô gái tuổi mới lớn, rất khó chiều, nhưng cũng rất là thú vị. Photo N

221333
Đà Lạt mùa này ẩm ương, đỏng đảnh như cô gái tuổi mới lớn, rất khó chiều, nhưng cũng rất là thú vị.
————————————————————
Photo Nguyễn Nhật Trường
:round_pushpin: Nhà gỗ săn mây
#Tofuphoto
#Ngoaicanhdalat
#reviewanchoidalat

À ra Thế