Đà Lạt những ngày bình yên. Chỉ mong dịch qua nhanh để còn gặp lại Đà Lạt 🥺 bộ ảnh của bạn Trần Minh Hiếu ❤ --- #thodiadalat

241989
Đà Lạt những ngày bình yên.
Chỉ mong dịch qua nhanh để còn gặp lại Đà Lạt :pleading_face:
bộ ảnh của bạn Trần Minh Hiếu :heart:

#thodiadalat

À ra Thế