Dạ mọi người cho em hỏi có ai biết cây này có nhiều ở đâu không ạ? Ở miền Tây hay gọi là cây lá xộp, lá non hay dùng để ăn với

246084
Dạ mọi người cho em hỏi có ai biết cây này có nhiều ở đâu không ạ?
Ở miền Tây hay gọi là cây lá xộp, lá non hay dùng để ăn với bánh xèo ạ.
Mọi người ai biết cây này chỉ em với, em cảm ơn mọi người ạ.À ra Thế