ĐẠI NỘI KINH THÀNH HUẾ & VÀI CÔNG TRÌNH XUNG QUANH Bạn có biết du lịch Huế vào dịp Tết Âm Lịch sẽ được miễn phí vé vào cổng tất

206713
ĐẠI NỘI KINH THÀNH HUẾ & VÀI CÔNG TRÌNH XUNG QUANH
Bạn có biết du lịch Huế vào dịp Tết Âm Lịch sẽ được miễn phí vé vào cổng tất cả các di tích Hoàng Thành, Lăng Tẩm, Phủ Đệ… Trong 3 ngày (mồng 1 đến mồng 3 Tết)

À ra Thế