Đáng ghét hic :'(

220029
Đáng ghét hic :’(


À ra Thế