Đang nằm lướt web.... Tía gọi ..mày ra nấu dùm tía nồi cháo ong coi con ! ... chèn ơi con nào con ấy trắng út tía 🤣🤣

257897
Đang nằm lướt web….
Tía gọi …mày ra nấu dùm tía nồi cháo ong coi con ! … chèn ơi con nào con ấy trắng út tía :rofl::rofl:À ra Thế