Dạo này e bị nghiện vườn các Bác ạ! Chủ nhật a nhà rủ rê đi ăn sáng cafe. Về e tiếc hùi hụi mất nguyên buổi chăm vườn. Lâu nay

203866
Dạo này e bị nghiện vườn các Bác ạ!
Chủ nhật a nhà rủ rê đi ăn sáng cafe. Về e tiếc hùi hụi mất nguyên buổi chăm vườn. Lâu nay e toàn ở vườn cà ra vườn cải. Nay đi làm về e sà vườn bí hái hoa. Nhà có 2 người mà e trồng 7 ụ, mỗi ụ 5 cây; gồm giống tròn và bí hồ lô. Nhà em thích ăn bí rột hơn để quả nấu chè.


À ra Thế