Đau mấy cũng phải tìm người hiểu mình rồi mới khóc nha các bác ơi 😊

226433
Đau mấy cũng phải tìm người hiểu mình rồi mới khóc nha các bác ơi :blush:

À ra Thế