Đây là con gái em đi chụp ảnh sinh thần 2 tuổi :))) Em bảo "cười duyên đi con, cười đẹp gái nào..." Và đây là kết quả buổi chụp

157710

Đây là con gái em đi chụp ảnh sinh thần 2 tuổi :)))
Em bảo “cười duyên đi con, cười đẹp gái nào…”
Và đây là kết quả buổi chụp :sneezing_face:


À ra Thế