Đây là con gái t 7 tháng và bà cố của nó là bà ngoại tao 94 tuổi. Còn mấy cái khung là của ck t ghép vô sau khi xem hình 🤣🤣🤣 #On

158283

Đây là con gái t 7 tháng và bà cố của nó là bà ngoại tao 94 tuổi. Còn mấy cái khung là của ck t ghép vô sau khi xem hình :rofl::rofl::rofl:
#Onhavuithayba


À ra Thế