Đây là lần đầu tiên mình đến Đà Lạt, mình thèm đi lâu lắm rồi nhưng giờ mình mới có cơ hội được đi cùng đám bạn, nhưng mn biết g

173427
Đây là lần đầu tiên mình đến Đà Lạt, mình thèm đi lâu lắm rồi nhưng giờ mình mới có cơ hội được đi cùng đám bạn, nhưng mn biết gì không, nhóm mình lên đó chủ yếu để nhậu thôi :joy::joy:, chưa đi chơi gì nhiều cả.
Về sg lại rồi , giờ mình muốn đi tiếp để kiếm người yêu :stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:


À ra Thế