Đây là những gì t hóng được sau 1 drama gây lú: Thằng H biế n Y trước nhưng cưa méo đổ xong thằng H gặp con H cưa đổ con H

208067
Đây là những gì t hóng được sau 1 drama gây lú:
Thằng H biết con Y trước nhưng cưa méo đổ xong thằng H gặp con H cưa đổ con H rồi công khai và xác định cưới. Xong con Y lại ghen ăn tức ở kiểu (tao k có được cũng đừng mơ ai có được) quay lại mồi thằng H giả bầu để thằng H bỏ con H quay lại với con Y. Rồi thằng H mua nhà mua xe cho con Y các thứ rồi sau đó phát hiện con Y đéo có bầu thì gục ngã đòi quà, xong con Y nó share stt dằn mặt tự trả, rồi tự nhiên nghiệp giáng xuống đầu, lộ ra Y là trà xanh thế là cả đôi Y và H khoá fb. Rồi sau đó thì thêm thằng Để Mai Tính đăng bài tẩy trắng cho Y. :))
Clm rối não vl, nói thì mang bằng chứng ra đây, và dm lần đầu tiên t thấy con tới trước đi xin lỗi con tới sau là thế đếu nào, như t mà vậy dí lol t xin lỗi. Trừ khi m làm chuyện gì thất đức, giật ck giật bồ thì mới phải đi xin lỗi trước thôi. À, đm kêu thằng H với con Y là thanh mai trúc mã mà tự nhiên lòi ra thêm con H rồi lòi ra thêm má Y đòi đổi người yêu, có xalo quá hong dậy. Nghe hư cấu vc. Dù đúng dù sai thì Y đéo yêu H thì H yêu đứa khác, công khai đứa khác rồi con Y ghen ăn tức ở lôi về thì t suy luận con Y vẫn là trà xanh nhé :)) hãmmmmm
Note: Huyền và Diệu là 1 nhé chúng mày. :slightly_smiling_face:
À ra Thế