Để được duyệt bài, mọi người vui lòng hashtag #saigonum , #tênmónăn, #quận, #tênquán. Những bài không hợp lệ sẽ KHÔNG được duyệt

228133
Để được duyệt bài, mọi người vui lòng hashtag #saigonum , #tênmónăn, #quận, #tênquán. Những bài không hợp lệ sẽ KHÔNG được duyệt.
Cám ơn các bạn.


À ra Thế