Dear Now Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng Thời tiết xấu thời tiết xấu là sao ?😀?

235683
Dear Now
Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng
Thời tiết xấu thời tiết xấu là sao ??:grinning:??À ra Thế