Đến thượng đế cũng phải

211898
Đến thượng đế cũng phải cười :rofl::rofl:
À ra Thế