Đến với Cuba bạn thấy còn nhiều mới là , thiên nhiên ưu đãi:rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu và con người rất hiền hoà thân thiệ

203407
Đến với Cuba bạn thấy còn nhiều mới là , thiên nhiên ưu đãi:rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu và con người rất hiền hoà thân thiện , bạn tìm được ở đây những chiếc xe cổ nhất , đất nước Cuba còn nghèo nhưng cũng rất văn minh, hãy khám phá khi còn chưa Mỹ hoá , vì sắp tới là Cuba mở cửa thông thương .


À ra Thế