Đi Thái mà vác theo 1 hủ này thì sao nhỉ? Chắc cũng mất vài kí hành lí xách tay! 📷: ฝังนะ

180925
Đi Thái mà vác theo 1 hủ này thì sao nhỉ?
Chắc cũng mất vài kí hành lí xách tay!
:camera:: ฝังนะ

À ra Thế