Địa điểm mới siêu xinh tại Quận chị Bảy. Nhìn thiết kế giống những bức ảnh mình thấy bên thái vậy. Đẹp 🤩 📍Dưới chân cầu Ánh Sao

214697
Địa điểm mới siêu xinh tại Quận chị Bảy. Nhìn thiết kế giống những bức ảnh mình thấy bên thái vậy. Đẹp :star_struck:
:round_pushpin:Dưới chân cầu Ánh Sao, Quận 7
#thanhriviu #riviusaigon
My IG : tinhtungtang_

À ra Thế