" Điều tuyệt vời nhất là có em trong đời " Cùng em đi khắp Phú Yên. 💑📸 #byphone #PhuYenTrip #CheckinVietNam

171190
” Điều tuyệt vời nhất là có em trong đời ”
Cùng em đi khắp Phú Yên. :couple_with_heart_woman_man::camera_flash:
#byphone
#PhuYenTrip
#CheckinVietNam


À ra Thế