Đố mọi người cơm tấm này ở đâu? Địa điểm quen thuộc của người dân địa phương quán lúc nào cũng đông người. ⏰ Quán bắt đầu bán

249192
Đố mọi người cơm tấm này ở đâu???
Địa điểm quen thuộc của người dân địa phương quán lúc nào cũng đông người. :alarm_clock: Quán bắt đầu bán lúc 4h chiều cho đến tối.
#reviewdiadiemanuongpq
#reviewphuquoc


À ra Thế