Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có cần dùng phần mềm quản lý?

Câu trả lời ngay và luôn là: CÓ, rất cần thiết phải có.

 1. Tại sao lại cần ?
 • Nếu bạn cần quản lý thông tin khách hàng ( tên, số điện thoại, địa chỉ, số tài khoản, nhưng thông tin ghi chú riêng,…)
 • Nếu bạn cần phải quản lý danh sách đơn hàng theo cách hiệu quả.
 • Nếu bạn thấy cần quản lý đơn hàng mua đầu vào để tránh thừa/thiếu sai sót trong quá trình kinh doanh
 • Nếu bạn di chuyển nhiều và không có thời gian cho công việc bàn giấy
 • Và trên hết nếu bạn muốn doanh nghiệp hoạt động với hiệu suất cao nhất và chi phí thấp nhất.
 • Nếu bạn muốn/ có tư duy logic, không chấp nhận sai sót hoặc bỏ bước trong hoạt động hằng ngày.

Khi cần một trong những điều này thì đó là lúc bạn nên nghĩ đến việc trang bị một hoặc nhiều phần mền quản lý để vận hành mọi việc theo cách mới.

 1. Cần những loại phần mềm nào ?
 • Phần mền quản lý thông tin khách hàng CRM:

Đây là loại phần mền quản lý danh sách khách hàng, thông tin cá nhân, thông tin công ty, email, số điện thoại, địa chỉ liên hệ, số tài khoản ngân hàng, …Bình thường nếu không sử dụng phần mềm thì hoạt động này được diễn ra trên các file excel, và mỗi cá nhân họ có cách lưu trữ, sắp xếp của riêng họ. Tuy nhiên việc lưu trữ không có tính hệ thống này sẽ dẫn đến những rủi ro: Mất thông tin khách hàng do bị mất máy tính, thông tin bị chỉnh sửa do virus hoặc do vô tính/cố ý.

Vậy để đảm bảo tính toán vẹn của dữ liệu theo thời gian đến lúc bạn cần một phần mềm/ứng dụng chuyên nghiệp quản lý những dữ liệu này.

 • Phần mền quản lý hoạt động kinh doanh ERP:

Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cho dù là hình thức này, làm thương mại, gia công hay sản xuất thì vẫn có ba thứ cơ bản cần phải quản lý: Quản lý đơn hàng bán đầu ra của doanh nghiệp: Đơn hàng đầu ra sẽ bao gồm việc quản lý, lên kế hoạch báo giá cho khách, theo dõi báo giá cho đến khi khách chốt đơn hàng, theo dõi đơn giá bán ra giữa các đơn hàng, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, theo dõi doanh số bán hàng, theo dõi danh mục hàng đang bán chạy,…

 • Quản lý đơn hàng mua đầu vào của doanh nghiệp: Quản lý danh mục nhà cung cấp, và các đơn hàng đang được
 • Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh nội bộ
 • Và quản lý nguồn lực
 • Phần mền chat, todo list, calendar scheduler

updating

 1. Những khó khăn/ rủi ro nào có thể xảy ra trong quá trình sử dụng ?

updating

4 Những phần mền nào khả dĩ để sử dụng ?

updating