"Đôi lúc bình yên là vậy những thứ đơn giản làm ta say sưa..." 🥰 Trong khi 2 đứa mình loay hoay lựa góc cho nhau thì thật may mắ

208939
“Đôi lúc bình yên là vậy những thứ đơn giản làm ta say sưa…” :smiling_face_with_three_hearts:
Trong khi 2 đứa mình loay hoay lựa góc cho nhau thì thật may mắnnn đã có anh chụp hình xịn xò bắt trọn khoảnh khắc thật cute bằng máy cơ luôn nhee :heart:
Nhìn hình phát dân chơi đoán ra được ngay là đâu liềnn kakaa :star_struck:
#dalat
À ra Thế