Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu 💔 #onhavuithayba

Originally published at: Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu 💔 #onhavuithayba - À ra Thế!
Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu :broken_heart:
#onhavuithayba

À ra Thế