Đối vs ai đó càng lâu dài càng nhạt phai ,còn đối với anh càng lâu dài càng đậm sâu , chỉ có nhiều hơn chứ k thể bớt đi 😍

166826

Đối vs ai đó càng lâu dài càng nhạt phai ,còn đối với anh càng lâu dài càng đậm sâu , chỉ có nhiều hơn chứ k thể bớt đi :heart_eyes:


À ra Thế