Đồng bên tôi nước rút rồi chuẩn bị xạ lúa luôn. Còn bên các bạn sao rồi

172306
Đồng bên tôi nước rút rồi chuẩn bị xạ lúa luôn.
Còn bên các bạn sao rồi…

À ra Thế