#đồnghànhtrồngdưalướicùngnhau Đúng kỹ thuật bỏ hết chèo nhánh (chồi nách) bên dưới từ lá thứ 10 trở xuống để dinh dưỡng nuôi câ

223322
#đồnghànhtrồngdưalướicùngnhau
Đúng kỹ thuật bỏ hết chèo nhánh (chồi nách) bên dưới từ lá thứ 10 trở xuống để dinh dưỡng nuôi cây. Hình như bả Tú Huỳnh bả quên luôn bước này, sang thụ phấn luôn rồi.:laughing:


À ra Thế